Venujte nám 2% dane

Venujte nám Vaše 2% dane, ktoré pomôžu ešte viac skvalitniť našu činnosť.

V roku 2016 má OZ možnosť čerpať 2% dane po prvýkrát od vzniku združenia. Využitie príspevkov bude zverejnené v priebehu roku v sekcii Podporili sme.

Formulár 2% dane - OZ naša Nitra

Na poukázanie 2% dane treba postupovať nasledovne:

Zamestnanci:

  • vyplniť priložený formulár 2% dane (vpísat hodnoty celkovej dane a 2% dane do formulára na 2% dane)
  • priložiť potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti získaného od zamestnávateľa (originál)
  • obidva dokumenty zaslať na príslušný daňový úrad podľa trvalého bydliska (osobne, alebo poštou)
  • deadline 30.apríl

Firmy a SZČO:

  • stačí použiť detaily vyplnené v priloženom formulári a postúpiť ich účtovnému oddeleniu na spracovanie (IČO, adresa a názov občianskeho združenia)
  • deadline 30.apríl

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

  • Obchodné meno (Názov): Naša Nitra
  • Právna forma: občianske združenie
  • IČO/SID: 42369797
  • Sídlo: 94911 Nitra - Klokočina, Bizetova 459/39